Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2023-05-10, protokoll §§ 59-78

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-05-10

Justeringsdatum

2023-05-23

Anslagsdatum

2023-05-23

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionfullmäktige sammanträde 2023-05-10

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?