Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2023-05-24, protokoll omedelbar justering § 26.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Justeringsdatum

2023-05-24

Anslagsdatum

2023-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?