Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2023-05-23, protokoll §§ 35-48

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-23

Justeringsdatum

2023-05-24

Anslagsdatum

2023-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll trafiknämnden sammanträde 2023-05-23Sammanträden och möteshandlingar - Möten - Trafiknämnden (2023-05-23) (360online.com) Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?