Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden, sammanträde 2023-05-24, protokoll §§ 20-25,27-29.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Justeringsdatum

2023-05-30

Anslagsdatum

2023-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?