Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2023-05-25, protokoll §§ 39 – 59

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-25

Justeringsdatum

2023-05-30

Anslagsdatum

2023-06-01

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?