Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsens serviceutskott, sammanträde 2023-05-31, protokoll §§ 64–67

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsens serviceutskott

Sammanträdesdatum

2023-05-31

Justeringsdatum

2023-05-31

Anslagsdatum

2023-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?