Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2023-05-25, protokoll §§ 75-82,85-87,89,98-103.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-25

Justeringsdatum

2023-06-02

Anslagsdatum

2023-06-02

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?