Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2023-05-23, protokoll §§ 42-61,63-69.

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-05-23

Justeringsdatum

2023-06-04

Anslagsdatum

2023-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionala utvecklingsnämnden sammanträde 2023-05-23

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?