Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2023-06-16, protokoll §§ 49-59

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2023-06-16

Justeringsdatum

2023-06-20

Anslagsdatum

2023-06-21

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll trafiknämnden sammanträde 2023-06-16

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Andrea Hellsberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?