Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden, sammanträde 2023-06-14, protokoll §§ 30-37

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden

Sammanträdesdatum

2023-06-14

Justeringsdatum

2023-06-26

Anslagsdatum

2023-06-26

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Samverkansnämnden sammanträde 2023-06-14

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Bergkvist

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?