Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsens arbetsutskott, sammanträde 2023-06-14, protokoll §§ 173 – 175

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-06-14

Justeringsdatum

2023-06-20

Anslagsdatum

2023-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?