Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2023-06-16, protokoll §§ 60 – 73

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-06-16

Justeringsdatum

2023-06-28+30

Anslagsdatum

2023-06-30

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?