Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2023-06-08, protokoll §§ 24 – 36

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2023-06-08

Justeringsdatum

2023-06-27+28+29

Anslagsdatum

2023-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?