Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2023-06-29, protokoll §§ 102-120.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-06-29

Justeringsdatum

2023-07-03

Anslagsdatum

2023-07-03

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?