Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2023-06-21, protokoll §§ 79-103

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-06-21

Justeringsdatum

2023-07-03

Anslagsdatum

2023-07-03

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionfullmäktige sammanträde 2023-06-21

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?