Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2023-06-29, protokoll §§ 70 – 83

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-06-29

Justeringsdatum

2023-07-07+09

Anslagsdatum

2023-07-09

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?