Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsens arbetsutskott, sammanträde 2023-08-23, protokoll §§ 184

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2023-08-23

Justeringsdatum

2023-08-23

Anslagsdatum

2023-08-23

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Mathilda Bergkvist

mathilda.bergkvist@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?