Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2023-08-14, protokoll §§ 67 - 86

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-08-14

Justeringsdatum

2023-08-23

Anslagsdatum

2023-08-24

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Hjelm

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?