Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2023-08-30, protokoll §§ 218-244

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-08-30

Justeringsdatum

2023-09-04

Anslagsdatum

2023-09-04

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2023-08-30

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?