Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2023-09-13, protokoll omedelbar justering § 108

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-09-13

Justeringsdatum

2023-09-13

Anslagsdatum

2023-09-13

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?