Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2023-09-13, protokoll §§ 104-107, 109-133

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-09-13

Justeringsdatum

2023-09-13

Anslagsdatum

2023-09-14

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionfullmäktige sammanträde 2023-09-13.

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?