Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg, sammanträde 2023-09-15, protokoll §§ 9-13

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden för Region Blekinge och Region Kronoberg

Sammanträdesdatum

2023-09-15

Justeringsdatum

2023-09-19

Anslagsdatum

2023-09-20

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Daniel Nilsson, Region Kronoberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?