Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2023-09-27, protokoll §§ 245-257

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-09-27

Justeringsdatum

2023-09-27

Anslagsdatum

2023-09-27

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2023-09-27

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?