Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2023-09-28, protokoll §§ 84 – 108

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-28

Justeringsdatum

2023-09-28

Anslagsdatum

2023-09-28

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?