Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2023-10-03, protokoll omedelbar justering §§ 74 – 94

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-10-03

Justeringsdatum

2023-10-03

Anslagsdatum

2023-10-03

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?