Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2023-09-26, protokoll §§ 87 – 103

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-26

Justeringsdatum

2023-10-04

Anslagsdatum

2023-10-04

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Hjelm

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?