Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2023-09-29, protokoll §§ 37-48.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2023-09-29

Justeringsdatum

2023-10-05

Anslagsdatum

2023-10-05

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?