Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2023-09-26, protokoll §§ 37 – 46

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2023-09-26

Justeringsdatum

2023-10-06

Anslagsdatum

2023-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Hjelm

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?