Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsens arbetsutskott, sammanträde 2023-10-03, protokoll § 216

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2023-10-03

Justeringsdatum

2023-10-11

Anslagsdatum

2023-10-11

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Bergkvist

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?