Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2023-10-11, protokoll §§ 258-269

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-10-11

Justeringsdatum

2023-10-24

Anslagsdatum

2023-10-25

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2023-10-11

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?