Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2023-10-18, protokoll §§ 270-313

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Justeringsdatum

2023-10-31

Anslagsdatum

2023-10-31

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2023-10-18

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?