Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2023-10-31, protokoll §§ 119-120.

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2023-10-31

Justeringsdatum

2023-11-08

Anslagsdatum

2023-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Bergkvist

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?