Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsens arbetsutskott, sammanträde 2023-11-01, protokoll §§ 246-247

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-11-01

Justeringsdatum

2023-11-10

Anslagsdatum

2023-11-10

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Bergkvist

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?