Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2023-11-07, protokoll §§ 95 – 117

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-07

Justeringsdatum

2023-11-16

Anslagsdatum

2023-11-17

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?