Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2023-11-08, protokoll §§ 134-158

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2023-11-08

Justeringsdatum

2023-11-17

Anslagsdatum

2023-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionfullmäktige sammanträde 2023-11-08

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?