Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktiges presidium, sammanträde 2023-11-15, protokoll §§ 1-3

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktiges presidium

Sammanträdesdatum

2023-11-15

Justeringsdatum

2023-11-16

Anslagsdatum

2023-11-17

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?