Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, ordförandebeslut 2023-11-17

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-11-17

Justeringsdatum

2023-11-17

Anslagsdatum

2023-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?