Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott, sammanträde 2023-11-30, protokoll §§ 105 – 107

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-11-30

Justeringsdatum

2023-11-30

Anslagsdatum

2023-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?