Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsens arbetsutskott, sammanträde 2023-11-29, protokoll §266

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2023-11-29

Justeringsdatum

2023-12-05

Anslagsdatum

2023-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Bergkvist

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?