Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2023-12-08, protokoll §§ 71 – 86

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2023-12-08

Justeringsdatum

2023-12-12

Anslagsdatum

2023-12-12

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?