Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Folkhälsoutskottet, sammanträde 2023-12-04, protokoll § 23

Styrelse/nämnd

Folkhälsoutskottet

Sammanträdesdatum

2023-12-04

Justeringsdatum

2023-12-15

Anslagsdatum

2023-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Bergkvist

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?