Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2023-12-12, protokoll §§ 48 – 59

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2023-12-12

Justeringsdatum

2023-12-14

Anslagsdatum

2023-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Hjelm

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?