Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, ordförandebeslut 2023-12-11

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-12-11

Justeringsdatum

2023-12-11

Anslagsdatum

2023-12-15

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Hjelm

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?