Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2023-12-14, protokoll §§ 108 – 131

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-12-14

Justeringsdatum

2023-12-20

Anslagsdatum

2023-12-20

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?