Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden, sammanträde 2023-12-15, protokoll §§ 49-60.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2023-12-15

Justeringsdatum

2023-12-20

Anslagsdatum

2023-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?