Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2023-12-19, protokoll §§ 104 - 116

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnd

Sammanträdesdatum

2023-12-19

Justeringsdatum

2023-12-21

Anslagsdatum

2023-12-22

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Hjelm

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?