Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2023-12-12, protokoll §§ 118 – 136

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-12-12

Justeringsdatum

2023-12-24+25+27

Anslagsdatum

2023-12-27

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?