Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2024 -01-10, protokoll §§ 151 – 155

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2024-01-10

Justeringsdatum

2024-01-23

Anslagsdatum

2024-01-23

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Bergkvist

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?