Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsens arbetsutskott, sammanträde 2024-01-17, protokoll §§1 - 24

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024--01-17

Justeringsdatum

2024-01-23

Anslagsdatum

2024-01-24

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Hjelm

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?