Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Folkhälsoutskottet, sammanträde 2024-01-24, protokoll §§ 1 - 6

Styrelse/nämnd

Folkhälsoutskottet

Sammanträdesdatum

2024-01-24

Justeringsdatum

2024-01-30

Anslagsdatum

2024-01-30

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Mathilda Hjelm

E-post: region@regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?